Liên hệ

Trường PTDTNT Phó Bảng

Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Phố Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Hiệu Trưởng: Đ/c Lê Quang Hiển
Điện thoại: 0948189223

Email: noitruphobang@hagiang.edu.vn