Archives

2014147799VIDEO0040.mp4_000149614

Ngoại Khóa “Em yêu văn học Dân gian”

Tháng Hai 8, 2015 8:33 sáng Thực hiện kế hoạch năm học 2014- 2015 của nhà trường và của tổ bộ môn Xã hội, nhằm xây dựng cho học sinh thái độ tích cực, yêu thích say mê học tập đối với môn Ngữ văn, rèn…